BACTIM RECEPTOR

Opakowania

 •   1.00 kg

Biopreparat polecany do podlewania, fertygacji upraw warzyw i kwiatów na stanowiskach, na których notuje się zwiększone nasilenie nicieni. Zawiera unikalną kompozycję grzybów mikoryzowych, grzybów saproficznych i promieniowców.KLUCZOWE KORZYŚCI:
 

 • Ogranicza porażenia systemu korzeniowego przez nicienie i inne fitopatogeny.
  Kolonizuje system korzeniowy tworząc naturalną barierę dla nicieni. Indukuje naturalne mechanizmy odporności roślin, zwiększa zawartość enzymów blokujących rozwój fitopatogenów w glebie oraz ogranicza ich rozwój poprzez stworzenie naturalnej konkurencji.
   
 • Zapewnia dynamiczny rozwój systemu korzeniowego i lepsze wschody.
  Aktywnie stymuluje rozwój korzenia głównego, zwiększa liczbę korzeni bocznych i włośników, zapewniając głębsze ukorzenienie sadzonek dzięki dostarczaniu roślinie związków bioaktywnych (w tym auksyn, cytokinin i giberelin).
   
 • Poprawia zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe oraz wodę w całym okresie wegetacji.
  Zwiększa pobieranie składników pokarmowych, zapewnia lepszą biodostępność mikroelementów oraz wspiera procesy pobieranie wody z gleby wzmacniając tym samym odżywnienie roślin oraz zwiększając ich masę.
   
 • Ogranicza kumulację szkodliwych substancji w roślinie.
  Redukuje zawartość azotanów w produktach spożywczych oraz pozostałości pestycydów w owocach i warzywach.

Grzyby mikoryzowe, saprofityczne i promieniowce zawarte w biopreparacie BACTIM RECEPTOR zapewniają produkcję wielu cennych substancji biostymulujących w całym okresie wegetacji roślin. Dostarczane przez mikroorganizmy związki takie jak m.in. hormony roślinne, siderofory, enzymy czy polifenole biorą udział m.in. w procesach związanych z intensywnym wzrostem systemu korzeniowego i pogrubieniem warstwy ściany komórkowej kory korzeni.

Dzięki dynamicznej kolonizacji gleby i systemu korzeniowego roślin mikroorganizmy działają szybko i skutecznie dodatkowo ograniczając możliwość wystąpienia wielu agrofagów glebowych, szczególnie nicieni. Mikroorganizmy po wprowadzeniu do środowiska glebowego roślin szybko rozmnażają się, aktywnie pobudzają wzrost i rozwój roślin maksymalizując jakość i wielkość plonu.

 

MIKROORGANIZMY ZAWARTOŚĆ
Glomus coronatum GU 53
Glomus caledonium GM 24
Glomus mosseae GP 11
Glomus viscosum GC 41
Rhizophagus irregularis RI 31
10%
Streptomyces spp. SB 14
Streptomyces spp. ST 60
Streptomyces avernichilis SC 42
Pochonia chlamydosporia PC 50
8,5%
7,2 miliona
(7,2x10jtk/g
 
---> BACTIM RECEPTOR - Opis i szczegółowe stosowanie produktu <---
« Powrót