Wpływ preparatu TYTANIT na plon rzepaku w sezonie doświadczalnym 2011/2012.
Badanie wpływu preparatu TYTANIT na plon rzepaku ozimego, przeprowadzone zostało w Stacjach oraz Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian - Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych, w sezonie doświadczalnym 2011/2012.
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karżniczce (SDOO Karżniczka) - odmiana ADRIANA
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym (SDOO Cicibór Duży) - odmiana CHAGALL
Zakład Doświadczalna Oceny Odmian w Tarnowie (ZDOO Tarnów) - odmiana VISION

TYTANIT w dawce 0,4 l/ha zastosowano w fazach:
1. jesień: formowanie rozety: faza 4.-8. liścia (BBCH 14-18)
2. po ruszeniu wegetacji: poczatek rozwoju pędów bocznych - widoczne 6 międzywęźli (BBCH 21-36)
3. rozwój pąków kwiatowych (pakowanie) (BBCH 50-59)
4. koniec kwitnienia - rozwój łuszczyn (BBCH 69-73)

Kontrolę stanowiły rośliny nieopryskiwane preparatem TYTANIT.« Powrót