Wpływ preparatu TYTANIT na plon kukurydzy odmiany Wilga uprawianej na ziarno, w porównaniu do roślin kontrolnych.
Wpływ preparatu TYTANIT na plon kukurydzy odmiany Wilga uprawianej na ziarno, w porównaniu do roślin kontrolnych.
[Instytut Ochrony Roślin- PIB, 2014]
Testowane agrofagi: Omacnica prosowianka (Ostrinia nubilalis)

Kombinacje:  
  •   KONTROLA
  •   TYTANIT; Oprysk preparatem TYTANIT w dawce 0,4 l/ha wykonano trzykrotnie:  
  1.    faza BBCH 12-16
  2.    faza BBCH 18-20
  3.    faza BBCH 19-39« Powrót