Wpływ preparatu OPTYSIL na wypływ elektrolitów w roślinach pszenicy jarej.
Wpływ preparatu OPTYSIL na wypływ elektrolitów w roślinach pszenicy jarej odmiany Katoda, w stosunku do roślin kontrolnych [IFR-PAN Kraków, 2012].

Rodzaj doświadczenia: doświadczenie wazonowe, komora szklarniowa.

Kombinacje:
  • KONTROLA bez stresu suszy; rośliny przez cały czas trwania doświadczenia były podlewane optymalnie
  • KONTROLA w stresie suszy; rośliny były poddawane stresowi suszy glebowej przez okres 2 tygodni
  • OPTYSIL + stres suszy; rośliny zostały opryskane preparatem OPTYSIL w dawce 0,5 l/ha, a następnie po 7 dniach zostały poddane stresowi suszy glebowej przez okres 2 tygodni


« Powrót