Wpływ preparatu OPTYSIL na plon pszenicy ozimej odmiany Figura, w  porównaniu do roślin kontrolnych.
Wpływ preparatu OPTYSIL na plon pszenicy ozimej odmiany Figura, w porównaniu do roślin kontrolnych.
[Instytut Ochrony Roślin- PIB, 2014]

Kombinacje:
  • KONTROLA
  • OPTYSIL; oprysk preparatem OPTYSIL w dawce 0,5 l/ha wykonano trzykrotnie:  
  1. faza BBCH 22-29
  2. faza BBCH 30-51
  3. faza BBCH 51-73
    (nie zaleca się wykonywania zabiegów w okresie BBCH 61-65) 


« Powrót