Wpływ preparatu OPTYSIL na plon kukurydzy odmiany Wilga uprawianej na ziarno.
Wpływ preparatu OPTYSIL na plon kukurydzy odmiany Wilga uprawianej na ziarno, w porównaniu do roślin kontrolnych.
[Instytut Ochrony Roślin- PIB, 2014]

Testowane agrofagi: Omacnica prosowianka (Ostrinia nubilalis)

Kombinacje:
  • KONTROLA
  • OPTYSIL - oprysk preparatem OPTYSIL w dawce 0,5 l/ha wykonano trzykrotnie:    
  1.     faza BBCH 12-16
  2.     faza BBCH 18-20
  3.     faza BBCH 19-39 


« Powrót