Wpływ preparatu GROWON na plonowanie kukurydzy odmiany Dumka  uprawianej na ziarno, w stosunku do roślin kontrolnych.
Wpływ preparatu GROWON na plonowanie kukurydzy odmiany Dumka uprawianej na ziarno, w stosunku do roślin kontrolnych.
[SDOO Węgrzce, 2013 ]

Preparat w dawce 5,0 l/ha zastosowano trzykrotnie:
  1. BBCH 16 - faza 6 liści,
  2. BBCH 20 – faza 10 liści,
  3. BBCH 35 - faza 5 kolanka.
Kontrolę stanowiły rośliny nieopryskiwane.


 


« Powrót