Wpływ preparatu GROWON na plon rzepaku ozimego odmiany Artoga, w porównaniu do roślin kontrolnych.
Wpływ preparatu GROWON na plon rzepaku ozimego odmiany Artoga, w porównaniu do roślin kontrolnych.
[Instytut Ochrony Roślin - PIB, 2014].

GROWON w dawce 5 l/ha zastosowano w fazach:
  • BBCH 21-36
  • BBCH 50-61
  • BBCH 69-73.
Kontrolę stanowiły rośliny nieopryskiwane preparatem GROWON.« Powrót