Wpływ preparatu GROWON na plon kukurydzy odmiany Wilga uprawianej na ziarno, w porównaniu do roślin kontrolnych.
Wpływ preparatu GROWON na plon kukurydzy odmiany Wilga uprawianej na ziarno, w porównaniu do roślin kontrolnych.
[Instytut Ochrony Roślin - PIB, 2014]

Kombinacje:
  • KONTROLA
  • GROWON - oprysk preparatem GROWON w dawce 5 l/ha wykonano trzykrotnie:    
  1. faza BBCH 12-16
  2. faza BBCH 18-20
  3. faza BBCH 19-39


« Powrót