Skuteczność preparatu TYTANIT w zapobieganiu występowania uszkodzeń roślin kukurydzy odmiany Wilga, uprawianej na ziarno wywołanych przez omacnicę prosowiankę.
Skuteczność preparatu TYTANIT w zapobieganiu występowania uszkodzeń roślin kukurydzy odmiany Wilga, uprawianej na ziarno wywołanych przez omacnicę prosowiankę.
[Instytut Ochrony Roślin- PIB, 2014]

Kombinacje:  
  • KONTROLA
  • TYTANIT - oprysk preparatem TYTANIT w dawce 0,4 l/ha wykonano trzykrotnie:  
  1.   faza BBCH 12-16
  2.   faza BBCH 18-20
  3.   faza BBCH 19-39« Powrót