Skuteczność preparatu TYTANIT w zapobieganiu występowania objawów powodowanych przez sprawcę szarej pleśni (Botrytis cinerea) rzepaku ozimego odmiany Artoga, w porównaniu do roślin kontrolnych [Instytut Ochrony Roślin - PIB, 2014]
Skuteczność preparatu TYTANIT w zapobieganiu występowania objawów powodowanych przez sprawcę szarej pleśni (Botrytis cinerea) rzepaku ozimego odmiany Artoga, w porównaniu do roślin kontrolnych [Instytut Ochrony Roślin - PIB, 2014] [PSD Winna Góra, IOR - PIB, 2014].

TYTANIT w dawce 0,4 l/ha zastosowano w fazach:
  • BBCH 21-36
  • BBCH 50-61
  • BBCH 69-73
Kontrolę stanowiły rośliny nieopryskiwane preparatem TYTANIT.« Powrót