Skuteczność preparatu TYTANIT w zapobieganiu występowania objawów powodowanych przez sprawcę  łamliwości źdźbła (Oculimacula spp.) pszenicy ozimej.
Skuteczność preparatu TYTANIT w zapobieganiu występowania objawów powodowanych przez sprawcę łamliwości źdźbła (Oculimacula spp.) pszenicy ozimej odmiany Figura, w porównaniu do roślin kontrolnych.

[Instytut Ochrony Roślin; 2014].
  •   KONTROLA
  •   TYTANIT; Oprysk preparatem TYTANIT w dawce 0,4 l/ha wykonano trzykrotnie:  
    1) faza BBCH 22-29
    2) faza BBCH 30-51
    3) faza BBCH 51-73 (nie zaleca się wykonywania zabiegów w okresie BBCH 61-65)


 
 


« Powrót