Skuteczność preparatu OPTYSIL w zapobieganiu występowania uszkodzeń roślin kukurydzy odmiany Wilga.
Skuteczność preparatu OPTYSIL w zapobieganiu występowania uszkodzeń roślin kukurydzy odmiany Wilga, uprawianej na ziarno wywołanych przez omacnicę prosowiankę.
[Instytut Ochrony Roślin- PIB, 2014]

Testowane agrofagi: Omacnica prosowianka (Ostrinia nubilalis)

Kombinacje:
  • KONTROLA
  • OPTYSIL - oprysk preparatem OPTYSIL w dawce 0,5 l/ha wykonano trzykrotnie:    
  1. faza BBCH 12-16
  2. faza BBCH 18-20
  3. faza BBCH 19-39


 


« Powrót