Skuteczność preparatu OPTYSIL w zapobieganiu występowania uszkodzeń roślin rzepaku ozimego  odmiany Artoga wywołanych przez chowacza podobnika.
Skuteczność preparatu OPTYSIL w zapobieganiu występowania uszkodzeń roślin rzepaku ozimego odmiany Artoga wywołanych przez chowacza podobnika [Instytut Ochrony Roślin - PIB, 2014]

Preparat OPTYSIL w dawce 0,5 l/ha zastosowano trzykrotnie:
1) faza BBCH 21-36
2) faza BBCH 50-61
3) faza BBCH 69-73.
Kontrolę stanowiły rośliny nieopryskiwane.« Powrót