Skuteczność preparatu fosforynowego w zapobieganiu występowania uszkodzeń roślin rzepaku ozimego odmiany Artoga wywoływanych przez chowacza podobnika [Instytut Ochrony Roślin - PIB, 204].
Badanie skuteczność preparatu fosforynowego w zapobieganiu występowania uszkodzeń roślin rzepaku ozimego odmiany Artoga wywoływanych przez chowacza podobnika przeprowadzono w Polowej Stacji Doświadczalnej w Winnej Górze IOR - PIB; Instytut Ochrony Roslin; 2014.

Oprysk preparatem fosforynowym w dawce 2 l/ha wykonano trzykrotnie:
  • faza BBCH 21-36
  • faza BBCH 50-61
  • faza BBCH 69-73
Kontrolę stanowiły rośliny nieopryskiwane preparatem fosforynowym.« Powrót