Skuteczność preparatu fosforynowego w zapobieganiu występowania objawów powodowanych przez sprawcę łamliwości źdźbła (Oculimacula spp.) pszenicy ozimej odmiany Figura, w porównaniu do roślin kontrolnych [Instytut Ochrony Roślin - PIB, 2014].
Skuteczność preparatu fosforynowego w zapobieganiu występowania objawów powodowanych przez sprawcę łamliwości źdźbła (Oculimacula spp.) pszenicy ozimej odmiany Figura, w porównaniu do roślin kontrolnych przeprowadzono w Polowej Stacji Doświadczalnej w Winnej Górze IOR - PIB; Instytut Ochrony Roślin - PIB, 2014.

Oprysk preparatem fosforynowym wykonano dwukrotnie w dawce 2 l/ha w fazach:
  • BBCH 22-29
  • BBCH 30-51
Kontrolę stanowiły rośliny nieopryskiwane preparatem. 


« Powrót