TYTANIT

Opakowania

  •   0.20 l
  •   0.50 l
  •   1.00 l
  •   5.00 l
TYTANIT jest płynnym mineralnym stymulatorem wzrostu zawierającym formę tytanu łatwo dostępną i w pełni przyswajalną dla roślin.
Podawany roślinom pozakorzeniowo: zwiększa aktywność różnych enzymów, przyspiesza proces fotosyntezy dzięki pozytywnemu odziaływaniu na produkcję chlorofilu (stymulacja) w roślinach, poprawia zapylenie i zapłodnienie, co jest niezwykle ważne w sytuacji drastycznego spadku populacji pszczół w ostatnich latach. Przyczynia się także do istotnego wzrostu odporności roślin na choroby, a ponadto zwiększa odporność roślin na stres związany z fitotoksycznym oddziaływaniem herbicydów na rośliny uprawne. Znacząco zwiększa plonowanie roślin.« Powrót