OPTYSIL

Opakowania

  •   1.00 l
  •   5.00 l
  •   20.00 l
OPTYSIL jest mineralnym stymulatorem wzrostu zawierającym łatwo przyswajalny przez rośliny krzem – 200 g SiO2 w 1 litrze, który wzmacnia ściany komórkowe i zwiększa odporność roślin na uszkodzenia mechaniczne oraz na wyleganie.
W warunkach suszy OPTYSIL zmniejsza skutki stresu wynikającego z deficytu wody poprzez lepszy wzrost korzeni, mniejsze parowanie wody z roślin i większą wydajność fotosyntezy.
Stymuluje pobieranie i wykorzystanie składników pokarmowych (zwłaszcza fosforu) z gleby. Ogranicza negatywny wpływ wysokiego zasolenia na wzrost i rozwój roślin.
OPTYSIL pobudza roślinę do wytworzenia mechanicznej bariery istotnie ograniczającej porażenie przez patogeny grzybowe.« Powrót