ALKALIN PK 10:20

Opakowania

  •   1.00 l
  •   5.00 l
  •   20.00 l
Płynny, dolistny nawóz fosforowo-potasowy P2O5 : K2O = 10:20.
Wysokie pH roztworu nawozu aktywizuje czynniki odpornościowe roślin i ogranicza rozwój chorób grzybowych.
Fosfor – wpływa na wzrost, rozwój i regenerację systemu korzeniowego oraz przemiany energetyczne w roślinie. Stymuluje kwitnienie i rozwój organów plonotwórczych.
Potas – wpływa na prawidłowy rozwój i wzrost roślin, reguluje gospodarkę wodną i transport asymilatów.
Proporcja zawartości fosforu i potasu w nawozie ALKALIN PK 10:20 predysponuje ten nawóz do zastosowań zarówno jesiennych – poprawa zimotrwałości roślin, jak i wiosennych – rozwój części wegetatywnych, a także tuż po kwitnieniu – zwiększenie parametrów jakościowych plonu.« Powrót